Национална студентска олимпиада по математика 2017

Място на провеждане

В периода от 19 до 21 май 2017 г. в хотелски комплекс „Камелия“ ще се проведе Национална студентска олимпиада по математика (НСОМ 2017). Домакин на НСОМ 2017 е Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, чрез Факултет по математика и информатика. Настаняването на участниците ще бъде в хотелски комплекс „Камелия“, Пампорово.

Условия за участие

Съгласно действащия регламент на НСОМ, всяко висше училище може да участва с до 3 отбора от максимум 6 участника във всяка от групите – А, Б и В. Желаещите да участват извън тази бройка ще бъдат регистрирани като индивидуални участници.

Регистрация

Подробни указания за регистрация са дадени тук.

Относно организаторите

Факултетът по математика и информатика акцентира на съвременното обучение на своите студенти по специалности в две направления – информатика и математика. По тези професионалните направления ФМИ ежегодно е ранкиран от МОН в престижните ТОП пет места в България. При акредитирането на специалностите периодично ФМИ получава едни от най-високите оценки в България.

Мисията на ФМИ е да бъде авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатика и информационните технологии.

Историята на ФМИ е над 40-годишна. Той е първият самостоятелен факултет в над половинвековната история на Пловдивския университет. Днес ФМИ е образователна институция от световно ниво.

Видео визитка

Основни спонсори на НСОМ 2017

ПУ
ФМИ
Студентски съвет
Фодация Еврика

Социални мрежи