Начало

Уважаеми колеги,

от 19 до 21 май 2017 г. в хотелски комплекс „Камелия”, Пампорово, ще се проведе Национална студентска олимпиада по математика (НСОМ) 2017. Домакин на НСОМ 2017 е Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, чрез Факултет по математика и информатика.

Съгласно действащия регламент на НСОМ, всяко висше училище има право на участие с до 3 отбора от максимум 6 участника във всяка от групите – А, Б и В. Всеки желаещ да участва извън тази бройка може да бъде регистриран като индивидуален участник.

За участие е нужна регистрация – виж  тук.

 

Национална комисия за НСОМ 2017

Председател:

проф. дпн Сава Иванов Гроздев, ВУЗФ – София

Членове:

 1. доц. д-р Асен Иванов Божилов, СУ „Св. Климент Охридски” – София
 2. доц. д-р Димитринка Иванова Владева-Трендафилова, Лесотехнически университет – София
 3. гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив
 4. доц. д-р Веселин Ненков Ненков, ТУ – Габрово
 5. доц. д-р Росен Николаев Николаев, ИУ – Варна
 6. гл. ас. д-р Илияна Петрова Раева, РУ „Ангел Кънчев” – Русе
 7. доц. д-р Станислава Славчева Стоилова, УАСГ – София
 8. проф. д-р Иван Димитров Трендафилов, ТУ – София

 

Жури на НСОМ 2017

Председател:

доц. д-р Боян Златанов, ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив

Членове:

 1. проф. дпн Сава Гроздев, ВУЗФ – София
 2. доц. д-р Асен Божилов, СУ „Св. Климент Охридски”
 3. доц. д-р Димитринка Владева-Трендафилова, Лесотехнически университет – София
 4. гл. ас. д-р Петър Копанов, ПУ „Паисий Хилендарски”
 5. доц. д-р Веселин Ненков, ТУ – Габрово.
 6. доц. д-р Росен Николаев, ИУ – Варна
 7. доц. д-р Илияна Раева, РУ „Ангел Кънчев”
 8. доц. д-р Станислава Славчева Стоилова, УАСГ – София
 9. проф. д-р Иван Трендафилов, ТУ – София
 10. доц. д-р Владимир Бабев, СУ „Св. Климент Охридски”
 11. Ас. Петър Стоев, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София.

 

Организационен комитет на НСОМ 2017

Председател:

гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ПУ „Паисий Хилендарски”

Членове:

 1. доц. д-р Дойчин Бояджиев,  ПУ „Паисий Хилендарски”
 2. доц. д-р Теменужка Пенева,  ПУ „Паисий Хилендарски”
 3. доц. д-р Марта Теофилова,  ПУ „Паисий Хилендарски”
 4. гл. ас. д-р Десислава Войникова,  ПУ „Паисий Хилендарски”
 5. гл. ас. д-р Кремена Стефанова,  ПУ „Паисий Хилендарски”
 6. Росен Христев,  ПУ „Паисий Хилендарски”
 7. Хасан Гюлюстан,  ПУ „Паисий Хилендарски”