Класиране

След провеждане на Националната студентска олимпиада по математика НСОМ 2017 е в сила следното класиране, което е разпределено както следва:

Индивидуално класиране на участниците в НСОМ 2017 – групи А, Б и В

Отборно класиране на участниците в НСОМ 2017 – групи А, Б и В

Класиране на участниците в НСОМ 2017 по висши училища