Програма

Националната студентска олимпиада по математика НСОМ 2017 ще бъде проведена в периода от 19 до 21.05.2017 г. при следната програма:

Програма за 19.05.2017 г. (петък)

Час

Мероприятие

Място

14.00 – 20.00

Пристигане и настаняване на участниците

Хотелски комплекс „Камелия“

15.00 – 18.00

Регистрация на участниците

Хотелски комплекс „Камелия“

18.00 – 19.00

Техническа конференция на ръководителите на отбори

Хотелски комплекс „Камелия“
Конферентна зала

Програма за 20.05.2017 г. (събота)

07.00 – 08.00

Закуска

Хотелски комплекс „Камелия“

08.30 – 09.00

Официално откриване на олимпиадата

Хотелски комплекс „Камелия“

09.00 – 13.30

Провеждане на състезанието

Хотелски комплекс „Камелия“

10.00 – 11.30

Общо събрание на ръководителите на отбори

Хотелски комплекс „Камелия“

14.00 – 17.30

Проверка на писмените работи

Хотелски комплекс „Камелия“

17.30 – 18.00

Разкриване на анонимност

Хотелски комплекс„Камелия“

18.00 – 18.15

Обявяване на първичните резултати

Хотелски комплекс „Камелия“

18.15 – 18.45

Подаване на евентуални контестации

Хотелски комплекс „Камелия“

18.45 – 20.00

Разглеждане на контестациите от журито

Хотелски комплекс „Камелия“

20.30

Тържествена вечеря с официално обявяване на резултатите и награждаване на първенците

Хотелски комплекс „Камелия“

Програма за 21.05.2017 г. (неделя)

7.30

 Закуска и отпътуване